Kallelse till Riksfotostämman 2019

Riksförbundet Svensk Fotografi inbjuder till Riksfotostämma och Riksfototräff 2019 24–26 maj i Simrishamn. Stämman utgörs av en delegat per närvarande ansluten klubb samt Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och revisorer. Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men rösträtt har endast respektive fotoklubbs delegat, förbund ledamöter och revisorer. Fullmakter gäller ej. […]