En gång per år, oftast i maj, inträffar Riksfototräffen (tidigare kallat RIFO-dagarna) då medlemmar i Sveriges fotoklubbar träffas kring ett gemensamt program som innehåller: 
– Riksfotostämma 
– Vernissage av Riksfotoutställningen 
– Juryns kommentarer till de antagna bilderna i Riksfotoutställningen 
– Gemensam middag med utdelning av olika utmärkelser 
– Lokala arrangemang, t.ex. föredrag 
– Tid träffa andra fotografer 

Riksfototräffen arrangeras alltid av en lokal fotoklubb (eller flera i samverkan) som ansvarar för lokal för bildvisning och stämma, hängning av alla antagna påsiktsbilder, måltider/fika och eventuella lokala arrangemang. Man föreslår även olika alternativ till boende som deltagarna själva får boka. RSF ansvarar för inbjudan till Riksfotoutställningen samt juryval.

Riksfotostämman

är förbundets högsta beslutande organ. Motioner behandlas, styrelse och övriga funktionärer väljs.

Protokoll från Riksfotostämman 2023

Protokoll från Riksfotostämman 2022
Protokoll från Riksfotostämman 2021
Protokoll från Riksfotostämman 2020
Protokoll från Riksfotostämman 2019
Protokoll från Riksfotostämman 2018
Protokoll från Riksfotostämman 2017
Protokoll från Riksfotostämman 2016
Protokoll från Riksfotostämman 2015

Riksfotoutställningen

RSF inbjuder alla sina medlemmar att delta med nytagna bilder i den årliga Riksfotoutställningen. Olika jurygrupper svarar för urval av bilder och fördelning av medaljer och diplom. Påsiktsbilderna ställs ut under Riksfototräffen och juryn finns på plats för att kommentera de antagna bilderna. Medaljer och diplom delas ut till de belönade fotograferna.