Personuppgiftspolicy för Riksförbundet Svensk Fotografi (2022-08-20)

Riksförbundet Svensk Fotografi är en ideell förening av sammanslutna fotoklubbar samt enskilda medlemmar, som bedriver konstnärlig fotografi och fotografisk journalistik för att bl.a. dokumentera och bevara den svenska fotografins historia.
RSF har i samband med den nya Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data rotection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, sett över hur vi hanterar och behandlar våra medlemmars personuppgifter inom RSF och i vilket syfte de sparas och arkiveras.
För RSF är det viktigt att medlemmarna känner sig trygga med vilken information vi hanterar och varför, därför är vi också öppna med vilka uppgifter vi registrerar, hur vi använder och eventuellt delar eller publicerar dessa uppgifter.
För Riksförbundet Svensk Fotografi är den svenska fotografins historia viktig, därför publiceras historiskt värdefull information publikt på vår hemsida.
RSF kommer vi vid varje aktivitet som arrangeras att inhämta sina medlemmars godkännande av personuppgiftshanteringen, för att så långt möjligt ta hänsyn till och efterleva GDPR.
Riksförbundet har i dagsläget följande register:
Adress- telefon- & E-postregister: (Endast internt åtkomliga inom RSF styrelse.)
• Distrikt inkl. valda funktionärer
• Klubbar inkl. valda funktionärer
• RSFs Enskilda medlemmar
• Organisationer/Företag inkl. tillhörande kontaktpersoner
• Uppgift om inbetalda medlemsavgifter
• Uppgifter om inköpta Årsböcker
Förtjänstteckenförteckning: (återfinns publikt på hemsidan)
• Efternamn
• Förnamn
• Årtal
• Utmärkelse
• Ort
• Ev. Klubbtillhörighet
Utmärkelseförteckningar FIAP & RSF: (återfinns publikt på hemsidan)
• Årtal
• Efternamn
• Förnamn
• Utmärkelse
• Ort / Klubb
Personuppgiftspolicy Riksförbundet Svensk Fotografi (2018-06-28) 2 (2)
Bilduppladdningssystem: (Systemet finns på hemsidan)
Uppgifterna endast tillgängliga efter personlig inloggning.
♦ Fotografer
• Namn (För & Efternamn)
• Klubb
• Lösenord
• Postadress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Födelseår (används för att säkerställa åldern på ungdomar)
♦ Klubbar
• Klubbnamn
• Klubblösenord (För registrering av nya medlemmar)
• Tävlingsledare (För & Efternamn)
• Tävlingsledare (Postadress)
• Tävlingsledare (Telefonnummer)
• Tävlingsledare (E-postadress)
• Tävlingsledare (Lösenord)
♦ Bilder (ett urval av bilder publiceras med fotografens namn och ev. klubbtillhörighet)
• Filnamn
• Bildtitel / Kollektionstitel
• Bildfilsstorlek
• Fotograf (För- & Efternamn)
• Klubbtillhörighet / Enskild medlem
Länkar till anslutna klubbar och distrikt: (återfinns publikt på hemsidan)
♦ Klubbar
• Länk till den hemsidesadress klubben anmält till RSF
♦ Distrikt
• Länk till den hemsidesadress distriktet anmält till RSF
• Distriktets kontaktperson
• Kontaktpersonens namn, epost-adress och telefonnummer
♦ Facebook
• Vi använder oss av två cookies “_fbp” och “_fbc” i syfte att få statistik över besökare vi får från Facebook. Vi kan från dessa inte utläsa personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig. : Riksförbundet Svensk Fotografi (857201–6957)
Dataskyddsombud……… : Mathias Kilman
Personuppgiftsbiträden. : Styrelsen
Om ni har frågor gällande vår Personuppgiftspolicy är ni välkomna att
Kontakta oss via mail: gdpr@svenskfotografi.org