Riksförbundet Svensk Fotografi erbjuder sina medlemmar (fotoklubbar eller enskilda medlemmar som betalt årsavgift till RSF) ett antal olika tjänster eller servicefunktioner. På denna sida finner du en kort beskrivning med länkar till mer detaljerad information. 

Bli medlem / Uppdatera dina uppgifter

För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter.

Medlemmar som har ett konto på hemsidan kan uppdatera sina personliga uppgifter direkt här.

Använd annars något av formulären nedan och fyll i alla uppgifter, inte bara de som ändrats.

Avgiften för klubb är 700:-/år och för direktmedlem 300:-/år. Betala in avgiften i samband med att ni ansöker om medlemskap till Bankgiro 135-6856. Avgiften skall vara betald senast den 30 november och gäller nästkommande kalenderår.

Du kan bli direktmedlem och betala halva årsavgiften om du betalar efter den 30 juni. Då gäller ditt medlemskap innevarande kalenderår ut, men du får ingen årsbok. Halv årsavgift gäller även för en nybildad klubb och en klubb som återkommer efter att ha pausat sitt medlemskap en tid och betalar sin årsavgift efter den 30 juni. Då gäller medlemskapet kalenderåret ut, men klubben får då inget fritt exemplar av årsboken.

För närvarande har vi problem med blanketterna. Maila istället era uppgifter till olle.s.lundgren(at)gmail.com

Blankett för Klubb
Blankett för Direktmedlem

Exponera! – Medlemsinformation

RSF skickar information till och från alla medlemmar som e-post via medlemsbladet Exponera! som planeras komma en gång per månad eller oftare när det finns behov. Läs mer här.

Adresslista

Kontaktuppgifter till alla anslutna fotoklubbar, enskilda medlemmar, fotoklubbsdistrikt och styrelsen hittar du här på hemsidan. En del uppgifter kräver inloggning för att ses.

RSF Utmärkelse

Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, inrättar vi nu RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF och NFFF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. Läs mer här.

Förtjänsttecken

Klubbmedlem som gjort långvarig insats för klubb/distrikt kan belönas med RSFs förtjänsttecken i Silver eller Guld med tillhörande diplom. (Egna personliga framgångar i fototävlingar, etc. utgör inte grund för att belönas med dessa typer av förtjänsttecken.) Läs mer här.

Medlemskort för fotoklubbar

RSF tar varje år fram ett medlemskort som ansluten fotoklubb kan beställa och använda i den egna klubben. De anslutna klubbarna slipper därmed ta fram egna medlemskort. Läs mer här

Sekretariat

RSF:s sekretariat är navet för all löpande kontakt med våra medlemmar och externa samarbetspartners. Härifrån skickas de artiklar som beställts, t.ex. RSFs årsbok, medlemskort, kavajnålar, m.m. Läs mer här.  

Arbetsstipendium

För att skapa möjlighet för förtjänta klubbmedlemmar att utveckla sitt fotograferande har RSF instiftat två arbetsstipendium (senior/ungdom) som kan delas ut en gång per år. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer här

Normalstadgar

Riksförbundet har tagit fram “Förslag till normalstadgar” som hjälp till klubbar som behöver nya stadgar eller ändra de befintliga. 

Förslag till normalstadgar.   pdf-format

Förslag till normalstadgar.   docx-format

Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Skicka gärna din klubbs kommentarer/funderingar om stadgar till oss så ser vi om vi fortlöpande kan göra vårt förslag bättre.