Var hittar jag en fotoklubb? 

Här hittar du en lista med fotoklubbar som du kan använda för hitta en klubb nära dig. Du kan även skicka förfrågan till RSF via e-post. Om ingen klubb finns i din närhet kan du bli direktmedlem genom enskild ansökan. 

Bli medlem

Du kan bli medlem hos oss antingen genom en fotoklubb, eller som direktmedlem.

För att bli direktmedlem, ansök via denna länk. Önskar du gå med i en klubb ska du i första hand ta kontakt med klubben i fråga.

För att ansöka om medlemsskap för en klubb eller annan konstellation, maila era uppgifter till adress (at) svenskfotografi.org. Vi behöver följande uppgifter:
Klubbens namn, lokaladress, postadress, eventuell hemsida och publik e-postadress, samt kontaktuppgifter till följande funktionärer: Ordförande eller motsvarande, Kassör/ekonomiansvarig, Tävlingsledare och Kontaktperson (om annan än ordförande).

Avgift

Nästa år är medlemsavgiften för klubb 900:- och för direktmedlem 350:- (betalning efter 30/6 2024, 175:-). Detta beslöts på Årsstämman i Umeå i maj 2023. Då ingår den kommande Bildkrönikan.

Betala in medlemsavgiften i samband med att ni ansöker om medlemskap till Bankgiro 135-6856 eller Swisha till 1231298975. Ett exemplar av Bildkrönikan ingår i medlemsavgiften för både klubbar och direktmedlemmar. 
Medelmsavgiften skall vara betald senast den 30 november och gäller nästkommande kalenderår.

RSF förmedlar information 

En viktig roll för RSF är att förmedla information till och från våra klubbar. Detta ger bl.a. möjlighet för klubbar att inspireras av varandras olika aktiviteter. Goda exempel på aktiviteter kan upprepas i andra klubbar och till vissa arrangemang kan man bjuda in andra än den egna klubbens medlemmar. Vi sprider informationen på flera sätt, främst genom: 

Hemsidan svenskfotografi.org som har både kalender och allmän information 

Medlemsbladet Exponera! skickas som e-post ca 1 gång i månaden eller oftare vid behov. All information skickas via e-post till våra medlemmar. För prenumerera på Exponera, kryssa i att du vill prenumerera på nyhetsbrev i medlemssystemet.

Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion(at)svenskfotografi.org. Vi hanterar de flesta format, men föredrar ren text eller HTML, dvs har ni något publicerat på er egen hemsida, räcker det med att ni delger oss en länk dit. Gäller det en tävling eller evenemang, skicka helst informationen senast fyra veckor före deadline eller dag för evenemanget.

När du sänder bilder till redaktionen för nyhetsbrevet Exponera! godkänner du att RSF får använda dem i Exponera!. Ditt namn anges alltid i anslutning till en publicerad bild. Bilderna kan komma att beskäras samt användas tillsammans med en kort text ovanpå bilden.

Samarbetspartners och erbjudanden

Riksförbundet Svensk Fotografi erbjuder sina medlemmar (fotoklubbar eller enskilda medlemmar som betalt årsavgift till RSF) olika former av erbjudanden från våra samarbetspartners. Läs mer här.

Arbetsstipendium

För att skapa möjlighet för förtjänta klubbmedlemmar att utveckla sitt fotograferande har RSF instiftat två arbetsstipendium (senior/ungdom) som kan delas ut en gång per år. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer här

RSF Årsbok/Bildkrönika 

Sedan 1976 har vi tagit fram en årsbok som speglar RSF-medlemmarnas fotografiska verk under året och är ett kulturdokument för framtiden. Formatet är 190×190 mm och innehåller bilder i både färg och svartvitt med hög kvalitet.

Efter 48 årsböcker har vi beslutat stasa på en Bildkrönika som kommer att innehålla bilder från Riksfotoutställningen (f.d. Riksfotomagasinet), RSFs Klubbtävling, medlemmarnas bilder (f.d. Årsboken), Nordiska Fotomästerskapet, SIEP, Nordic Circuit, RSF Utmärkelser och FIAP Utmärkelser.

Medlemssystem

Ett helt nytt medlemssystem med en mängd fördelar för både medlemsklubbar och Riksförbundet håller på att utvecklas. Läs mer här. Det finns nu en beta-version som alla medlemmar är välkomna att testa. Den hittar du här.

RSF Utmärkelse

Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, inrättar vi nu RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF och NFFF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. Läs mer här.

Förtjänsttecken

Klubbmedlem som gjort långvarig insats för klubb/distrikt kan belönas med RSFs förtjänsttecken i Silver eller Guld med tillhörande diplom. (Egna personliga framgångar i fototävlingar, etc. utgör inte grund för att belönas med dessa typer av förtjänsttecken.) Läs mer här.

Medlemskort för fotoklubbar

RSF tar varje år fram ett medlemskort som ansluten fotoklubb kan beställa och använda i den egna klubben. De anslutna klubbarna slipper därmed ta fram egna medlemskort. Läs mer här.

Nordiska Förbundet för Fotografi 

De nationella förbunden i Sverige, Norge, Finland och Danmark har tillsammans bildat Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF. 

Det grundläggande syftet med NFFF är att skapa en kreativ integration och ytterligare mervärden för medlemsländernas riksförbund, klubbar och medlemmar. Det görs bland annat genom gemensamma tävlingar och utställningar, bildutbyte, arrangemang av internationella fotosalonger, fototräffar och workshops mm. 

Läs mer och se bilder på NFFF:s hemsida: www.nordic.photo

Internationella kontakter 

RSF är anslutet till de internationella foto- organisationerna FIAP och PSA. Detta ger möjlighet till kontakter och bildutbyte med utlandet i form av internationella salonger, fotobiennaler etc. 

Fotografer som deltar i internationella salonger kan få sina bilder accepterade eller belönade med diplom och medaljer. När man uppnått ett visst antal accept, diplom och medaljer kan man ansöka om olika FIAP-utmärkelser. RSF hanterar ansökan en gång per år och de som beviljats en utmärkelse får ta emot denna vid Riksfototräffen. Läs mer här.

Regionala fotoklubbsdistrikt 

Det finns ett antal distrikt från Norrland till Skåne med olika grad av aktivitetsnivåer. Där arrangeras förutom årliga större fototävlingar också utställningar, resor, kurser och föredrag. 

Adresslista

Kontaktuppgifter till alla anslutna fotoklubbar, distrikt och styrelsen hittar du här på hemsidan. En del uppgifter kräver inloggning för att ses.

Sekretariat

RSF:s sekretariat är navet för all löpande kontakt med våra medlemmar och externa samarbetspartners. Härifrån skickas de artiklar som beställts, t.ex. RSFs årsbok, medlemskort, kavajnålar, m.m. Läs mer här.  

Normalstadgar

Riksförbundet har tagit fram “Förslag till normalstadgar” som hjälp till klubbar som behöver nya stadgar eller ändra de befintliga. 

Förslag till normalstadgar.   pdf-format

Förslag till normalstadgar.   docx-format

Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Skicka gärna din klubbs kommentarer/funderingar om stadgar till oss så ser vi om vi fortlöpande kan göra vårt förslag bättre.