Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, har vi inrättat RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF och NFFF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. 
     • Riksfotoutställningen 
     • RSF Klubbtävling 
     • Nordiskt Fotomästerskap, Nordiskt Fotomästerskap Kollektion samt Nordiskt Fotomästerskap Bildspel

Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas. Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 enligt underlag nedan. Från år 2016 kan även resultat i gruppen för Bildspel medräknas, och retroaktivt från år 2017 kan även resultat i Nordiskt Fotomästerskap medräknas. Från år 2021 NFM Kollektion och från år 2023 NFM Bildspel.

Nytt från år 2023 är att tre Masternivåer inrättats. Se nedan.

Fotografer som tilldelats RSF Utmärkelse

Det första året – 2017 – var det ett 30-tal fotografer som ansökte om, och beviljades, denna nyinrättade utmärkelse för fotografiska framgångar. 2018 var det 9 fotografer som antingen fick sin första utmärkelse eller en av högre valör, 2019 23 stycken, 2020 14 stycken och 2021 6 stycken
Lista över premierade fotografer 2017 – 2022 (årtal)
Lista över premierade fotografer 2017 – 2022 (efternamn)
Katalog med bilder t o m 2022

Regler och krav för RSF Utmärkelse

Nedan följer ett utdrag ur de kompletta bestämmelserna som du finner via en länk längre ner på sidan.

 • Sökanden skall vara medlem i RSF-ansluten klubb, eller direktmedlem i RSF, i minst tre år innan ansökan om utmärkelse för fotografiska meriter kan göras.
 • RSF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om RSF Utmärkelse, och utdelning sker företrädesvis på Riksfototräffen.
 • Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller kavajnål samt diplom.
 • Sökt RSF Utmärkelse, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, bekostas av sökanden. Ansökan på Masternivå är kostnadsfri.
 • Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.
 • Senaste ansökningsdatum är den 31 mars för att utdelning ska kunna ske vid nästkommande Riksfototräff.
 • Efter eventuellt positivt besked från RSF ska kostnaden – 200 kr – för RSF Utmärkelse betalas in till vårt bankgirokonto 135-6856.

RSF Utmärkelser

ARSF – Artist Riksförbundet Svensk Fotografi – 25 poäng
ERSF – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – 50 poäng
ERSF/b – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Brons – 75 poäng
ERSF/s – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Silver – 100 poäng
ERSF/g – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Guld – 150 poäng
ERSF/p – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Platina – 200 poäng
MRSF/b – Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi – Brons
MRSF/s – Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi – Silver
MRSF/g – Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi – Guld

RSF Utmärkelse tilldelas för framgångsrikt deltagande i av RSF och NFFFarrangerade utställningar, salonger och tävlingar.

 • Riksfotoutställningen
 • RSF Klubbtävling
 • Nordiskt Fotomästerskap, Nordiskt Fotomästerskap Kollektion samt Nordiskt Fotomästerskap Bildspel

Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas.

Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr o m år 2000 enligt underlag på RSF:s hemsida. Från år 2016 kan även resultat i gruppen för Bildspel medräknas.

Från år 2017 kan resultat från Nordiskt Fotomästerskap medräknas, samt från år 2021 även Nordiskt Fotomästerskap Kollektion, och från år 2023 även Nordiskt Fotomästerskap Bildspel.

Poängberäkning

Riksfotoutställningen

o Guldmedalj (Stor silverplakett) 9 poäng
o Silvermedalj (Liten silverplakett) 7 poäng
o Bronsmedalj (Stor samt liten bronsplakett) 5 poäng
o Diplom 3 poäng
o Antagen för visning 1 poäng
o För kollektioner multipliceras poängen med 2.
(Plakett avser utmärkelse i RSF:s tidigare utställningar/salonger)

RSF Klubbtävling, individuellt

o Guldmedalj 8 poäng
o Silvermedalj 6 poäng
o Bronsmedalj 4 poäng
o Deltagare i klubb som erövrat Guldmedalj 2 poäng

Nordiskt Fotomästerskap, NFM Kollektion samt NFM Bildspel
o Guldmedalj 6 poäng
o Silvermedalj 5 poäng
o Bronsmedalj 4 poäng
o Diplom (utdelas ej i NFM Kollektion och NFM Bildspel) 3 poäng
o Antagen för visning 1 poäng
o För kollektioner och bildspel multipliceras poängen med 2.

MRSF – Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi
MRSF/b – Brons, MRSF/s – Silver, MRSF/g – Guld.
Kan tilldelas när sökanden har uppnått ERSF.

Ansökan kan göras på valfri nivå.
Sökanden kan själv välja vilket MRSF hederstecken fotografen söker, men efter att
ett högre hederstecken har beviljats, kan fotografen inte i efterhand lämna in en
annan ansökan för ett lägre MRSF hederstecken.


MRSF/b – Master of Photography RSF – Brons:
Sökanden skall inlämna en bildportfölj om 10 digitala bilder.
Bilderna behöver inte ha ett sammanhängande tema, men ska spegla fotografens
inresseområden. Det läggs ingen vikt vid en sammanhängande presentation.
För tecknets utdelande fordras kvalificerad majoritet, alltså 2/3 majoritet.


MRSF/s – Master of Photography RSF – Silver:
Sökanden skall inlämna en bildportfölj om 15 digitala bilder i ett sammanhängande
tema.
Det läggs ingen vikt vid en sammanhängande presentation.
För tecknets utdelande fordras kvalificerad majoritet, alltså 2/3 majoritet.


MRSF/g – Master of Photography RSF – Guld:
Sökanden skall inlämna en bildportfölj om 20 digitala bilder i ett sammanhängande
tema.
Bilderna skall vara sammanhängande i sin presentation och till sitt innehåll, och skall
åtföljas av en inledande text som beskriver ämnet och dess kreativa koncept.
En översiktsbild där samtliga bilder visas ska bifogas.
För tecknets utdelande fordras enhälligt beslut av den utsedda urvalskommittén.


o Format: jpg.
o Maxbredd: 1920 pixlar
o Maxhöjd: 1080 pixlar (gäller även stående bilder)
o Max filstorlek: 2 MB
o Färgrymd: sRGB
Bilder, tidigare belönade i t ex Riksfotoutställningen etc, kan användas i ansökan.

Utförliga bestämmelser

Blankett för ansökan

Ansökan öppnar i januari 2023.

Underlag för ansökan – Riksfotoutställningen

För att underlätta ansökan har vi summerat de officiella resultaten från Riksfotoutställningen (och tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000, sorterat på fotografernas namn i bokstavsordning, i en Excel-fil som du finner nedan. Vi har gått igenom underlaget flera gånger för att korrigera felstavade namn och klubbar, men kan naturligtvis ha missat något. Om du hittar något som behöver korrigeras anmäl då detta till RSF så rättar vi underlaget.

Notera att:

 • Fotografer som bytt klubb kan förekomma fler gånger.
 • Fotografer kan ha fått sitt namn felstavat vid något tillfälle och därmed förekomma flera gånger.
 • Fotoklubbens namn kan ha stavats olika och det kan också ge upphov till information på flera platser.
 • Poäng utgående från denna sammanställning förs sedan in ansökningsblanketten.

Underlag för ansökan – RSF Klubbtävling och Nordiskt Fotomästerskap

Poäng för framgångar i RSF Klubbtävling får du själv ställa samman utifrån information här
Likaså framgångar i Nordiskt Fotomästerskap vars resultat du finner här.

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com