Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, har vi inrättat RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF och NFFF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. 
     • Riksfotoutställningen 
     • RSF Klubbtävling 
     • Nordiskt Fotomästerskap 

Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas. Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 enligt underlag nedan. Från år 2016 kan även resultat i gruppen för Bildspel medräknas, och retroaktivt från år 2017 kan även resultat i Nordiskt Fotomästerskap medräknas. 

Fotografer som tilldelats RSF Utmärkelse

Det första året – 2017 – var det ett 30-tal fotografer som ansökte om, och beviljades, denna nyinrättade utmärkelse för fotografiska framgångar. 2018 var det 9 fotografer som antingen fick sin första utmärkelse eller en av högre valör, 2019 23 stycken, 2020 14 stycken och 2021 6 stycken
Lista över premierade fotografer 2017 – 2022 (årtal)
Lista över premierade fotografer 2017 – 2022 (efternamn)
Katalog med bilder t o m 2022

Regler och krav för RSF Utmärkelse

Nedan följer ett utdrag ur de kompletta bestämmelserna som du finner via en länk längre ner på sidan.

 • Sökanden skall vara medlem i RSF-ansluten klubb, eller enskild medlem i RSF, i minst tre år innan ansökan om utmärkelse för fotografiska meriter kan göras.
 • RSF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om RSF Utmärkelse, och utdelning sker företrädesvis på Riksfototräffen.
 • Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller kavajnål samt diplom.
 • Sökt RSF Utmärkelse, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, bekostas av sökanden.
 • Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.
 • Senaste ansökningsdatum är den 28 februari för att utdelning ska kunna ske vid nästkommande Riksfototräff.
 • Ansökan skickas till exp (at) svenskfotografi.org.
 • Efter eventuellt positivt besked från RSF ska kostnaden – 200 kr – för RSF Utmärkelse betalas in till vårt bankgirokonto 135-6856.

RSF Utmärkelser

 • ARSF – Artist Riksförbundet Svensk Fotografi (25 poäng)
 • ERSF – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi (50 poäng)
 • ERSF/b – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Brons (75 poäng)
 • ERSF/s – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Silver (100 poäng)
 • ERSF/g – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Guld (150 poäng)
 • ERSF/p – Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi – Platina (200 poäng)

Poängberäkning

Riksfotoutställningen
 • Guldmedalj: 9 poäng
 • Silvermedalj: 7 poäng
 • Bronsmedalj: 5 poäng
 • Diplom: 3 poäng
 • Antagen för visning: 1 poäng
 • För kollektioner (och fr o m Riksfotoutställningen 2020 även bildspel) multipliceras poängen med 2.
RSF Klubbtävling, individuellt
 • Guldmedalj: 8 poäng
 • Silvermedalj: 6 poäng
 • Bronsmedalj: 4 poäng
 • Deltagare i klubb som erövrat Guldmedalj: 2 poäng
Nordiskt Fotomästerskap
 • Guldmedalj: 12 poäng
 • Silvermedalj: 10 poäng
 • Bronsmedalj: 8 poäng
 • Diplom: 6 poäng
 • Antagen för visning: 3 poäng

Utförliga bestämmelser

Blankett för ansökan

Ansök här – Kräver konto på hemsidan

Underlag för ansökan – Riksfotoutställningen

För att underlätta ansökan har vi summerat de officiella resultaten från Riksfotoutställningen (och tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000, sorterat på fotografernas namn i bokstavsordning, i en Excel-fil som du finner nedan. Vi har gått igenom underlaget flera gånger för att korrigera felstavade namn och klubbar, men kan naturligtvis ha missat något. Om du hittar något som behöver korrigeras anmäl då detta till RSF så rättar vi underlaget.

Notera att:

 • Fotografer som bytt klubb kan förekomma fler gånger.
 • Fotografer kan ha fått sitt namn felstavat vid något tillfälle och därmed förekomma flera gånger.
 • Fotoklubbens namn kan ha stavats olika och det kan också ge upphov till information på flera platser.
 • Poäng utgående från denna sammanställning förs sedan in ansökningsblanketten.

Underlag för ansökan – RSF Klubbtävling och Nordiskt Fotomästerskap

Poäng för framgångar i RSF Klubbtävling får du själv ställa samman utifrån information här
Likaså framgångar i Nordiskt Fotomästerskap vars resultat du finner här.

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com