Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång.

Inbjudan och nyheter 2022

Nu inbjuder vi samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2022, med sista inlämningsdag 31 oktober. I år kommer vi att ha ett förenklat inlämningsförfarande jämfört med tidigare år, med stöd av vårt nya medlemssystem. Se nedan.

Tävlingsregler

 • Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer.
 • Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
 • Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och storleken max 2 MB.
 • Motivområdet är fritt.
 • Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling (men andra tävlingar är OK).
 • Bild som är identisk eller snarlik med tidigare belönad bild får inte delta igen.
 • Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t ex i svensk fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på RSF:s hemsida och trycksaker. Fotografens namn anges alltid i anslutning till bilden.
 • Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras. Ingen återbetalning görs av deltagaravgift. Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast klubbens tävlingsansvarige.

Registrering och uppladdning

I år kommer vi att hantera registrering och uppladdning i vårt nya medlemssystem. Det innebär att ni slipper fylla i Excel-filer och namnge bilderna enligt specifika regler. Istället laddar varje fotograf upp sina bilder i systemet (länk kommer publiceras här snart). Om klubben önskar kan ni ladda upp fler än 10 kandidater och i systemet göra det slutliga urvalet. Tävlingsledaren bekräftar därefter vilka 10 bilder som ska skickas in.

Sista inlämningsdag är 31 oktober.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 200:-/klubb att inbetalas till RSF:s bankgiro 135-6856.
I meddelande till mottagaren skall ordet ”RSF Klubbtävling” framgå, liksom klubbens namn.

Priser

Klubbplacering:

 1. RSF Guldmedalj samt presentkort i fotohandel kr 5000:-.
 2. RSF Silvermedalj samt presentkort i fotohandel kr 3000:-.
 3. RSF Bronsmedalj samt presentkort i fotohandel kr 1000:-.
  4-10. RSF Diplom
  Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas RSF Diplom.

Individuellt
En RSF Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF Bronsmedaljer kan tilldelas bilder av
mycket hög kvalitet, oberoende av klubbens placering.
Dessa individuella medaljer, liksom deltagande i den segrande klubben, kan tillgodoräknas för RSF
Utmärkelse.


Utställning
Vinnande klubbars bilder, samt individuellt belönade bilder, publiceras på RSF:s hemsida, samt om möjlighet finns, vid nästkommande Riksfototräff.


Jury
En kvalificerad jury utses av RSF.


Kalender
Sista datum för uppladdning: 31 oktober.
Resultat redovisas på www.svenskfotografi.org omkring den 30 november.

Resultat tidigare år

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com