Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång.

RSF Klubbtävling 2021
Inbjudan

Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i
RSF Klubbtävling 2021.


Tävlingsregler
• Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer.
Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
• Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och
storleken max 2 MB.
• Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg. Exempel:
StadensFK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg.
• V v kontrollera noga att samtliga filnamn har samma format, inga extra mellanslag etc etc,
samt att anmälningsformuläret ifylls i korrekt filnamnsordning.
Förkorta inte klubbnamnet, ex SFK, skriv ut ex StadensFK, och använd samma klubbnamn i
samtliga filnamn.
• Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid
tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte
delta igen.
• Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte
visa bilderna i samband med utställningen (t ex i svensk fotopress), vid
resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på
hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.
Registrering och uppladdning
På vår hemsida under Medlemsservice/RSF Klubbtävling samt kalender finns mer information, bl a
en Excel-mall som kan laddas ner och sparas på din dator. Gör sen så här för att delta med
klubbens bilder.
• Fyll i alla uppgifter för klubben och de deltagande fotograferna.
• Spar Excel-filen med klubbens namn som filnamn. T ex SkaraFK.xlsx
• Maila bilderna till klubbtavling@svenskfotografi.org.
• När RSF har laddat ner bilderna fås ett mail som bekräftelse.


Avvikelser från reglerna
• Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras.
• Ingen återbetalning görs av deltagaravgift.
• Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast klubbens tävlingsansvarige.


Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 200:-/klubb att inbetalas till RSF:s bankgiro 135-6856 senast den 5/11 innevarande år.
I meddelande till mottagaren skall ordet ”RSF Klubbtävling” framgå, liksom klubbens namn.
Priser
Klubbplacering:

  1. RSF Guldmedalj samt presentkort i fotohandel kr 5000:-.
  2. RSF Silvermedalj samt presentkort i fotohandel kr 3000:-.
  3. RSF Bronsmedalj samt presentkort i fotohandel kr 1000:-.
    4-10. RSF Diplom
    Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas RSF Diplom.

Individuellt
En RSF Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF Bronsmedaljer kan tilldelas bilder av
mycket hög kvalitet, oberoende av klubbens placering.
Dessa individuella medaljer, liksom deltagande i den segrande klubben, kan tillgodoräknas för RSF
Utmärkelse.


Utställning
Vinnande klubbars bilder, samt individuellt belönade bilder, publiceras på RSF:s hemsida under tre
månader efter tävlingens avslutande, samt om möjlighet finns, vid nästkommande Riksfototräff.


Jury
En kvalificerad jury utses av RSF.


Kalender
Sista datum för uppladdning: 31 oktober 2021.
Resultat redovisas på www.svenskfotografi.org omkring den 30 november.

Anmälningsblankett PDF

Anmälningsblankett Excel

Resultat tidigare år

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com