Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång.

Inbjudan 2024

Nu inbjuder vi samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2024.

Tävlingsregler

 • Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer.
 • Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
 • Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och storleken max 2 MB. Filnamnet är fritt.
 • Motivområdet är fritt.
 • Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling (men andra tävlingar är OK).
 • Bild som är identisk eller snarlik med tidigare belönad bild får inte delta igen.
 • Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t ex i svensk fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på RSF:s hemsida och trycksaker. Fotografens namn anges alltid i anslutning till bilden.
 • Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras. Ingen återbetalning görs av deltagaravgift. Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast klubbens tävlingsansvarige.

Registrering och uppladdning

I år kommer vi att hantera registrering och uppladdning i vårt nya medlemssystem. Det innebär att ni slipper fylla i Excel-filer och namnge bilderna enligt specifika regler som tidigare år.

Uppladdning görs här under perioden 1 augusti – 30 september.

Varje klubb kan välja att antingen:

 • Låta tävlingsledaren eller administratör ladda upp samtliga deltagares bilder. Kontrollera att du verkligen har ett konto och tävlingsledarrättighet i systemet innan du börjar ladda upp.
 • Låta varje medlem ladda upp sina kandidater (då bör ni ge medlemmarna ett tidigare sistadatum att ladda upp sina bilder, så att ni hinner verifiera dem). Varje medlem behöver i detta fall ett konto i medlemssystemet.

Oavsett hur klubben väljer att göra, behöver tävlingsledaren eller administratören som sista steg bekräfta vilka bilder som ska skickas in.

OBS: Endast den person som är registrerad som tävlingsledare eller administratör i varje klubb har rättighet att göra den slutliga inskickningen samt ladda upp bilder åt andra i sin klubb. Du kan se om du har dessa rättigheter genom att klicka på ditt namn när du loggat in.

Har din klubb bytt tävlingsledare, eller önskar tilldela adminstratörsroll till någon, maila oss på info (at) svenskfotografi.org.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 200:-/klubb att inbetalas till RSF:s bankgiro 135-6856 senast 3 oktober.
I meddelande till mottagaren skall ordet “RSF Klubbtävling” framgå, liksom klubbens namn.

Priser

Klubbplacering:

 1. RSF Guldmedalj samt presentkort i fotohandel.
 2. RSF Silvermedalj samt presentkort i fotohandel.
 3. RSF Bronsmedalj samt presentkort i fotohandel.
  4-10. RSF Diplom
  Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas RSF Diplom.

Individuellt
En RSF Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF Bronsmedaljer kan tilldelas bilder av
mycket hög kvalitet, oberoende av klubbens placering.
Dessa individuella medaljer, liksom deltagande i den segrande klubben, kan tillgodoräknas för RSF Utmärkelse.


Utställning
Vinnande klubbars bilder, samt individuellt belönade bilder, publiceras på RSF:s hemsida, nyhetsbrevet Eponera och i kommande Bildkronikan samt om möjlighet finns, vid nästkommande Riksfototräff.


Jury
En kvalificerad jury utses av RSF.


Kalender
Sista datum för uppladdning: 30 september.
Resultat redovisas på www.svenskfotografi.org omkring den 30 november.

Resultat tidigare år

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, epost: nejerlemar(at)gmail.com