RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar. Vår målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till våra medlemsklubbar och tillvarata våra medlemmars intressen i fotografiska frågor. 

RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 150 fotoklubbar runt om i landet. RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas och fotoklubbsdistriktens arrangemang. 

Expedition och officiell adress

Riksförbundet Svensk Fotografi
Sankt Pauligatan 25 
416 60 Göteborg 

E-post: exp(at)svenskfotografi.org 

Bankgiro: 135-6856

Styrelsen

RSF olika ansvarsområden är fördelade på styrelsen och övriga funktionärer. Här hittar du styrelsen.

Kontakta oss

Allmänna frågor kan skickas med e-post till RSF:s expedition – exp(at)svenskfotografi.org. Frågor om hemsidan kan ställas till info(at)svenskfotografi.org. För specifika frågor kan du kontakta ansvarig person i styrelsen.

Medlemsavgift

Medlemsklubb betalar 600 kr per år. Enskilt ansluten medlem betalar 200 kr per år. Avgifterna bestäms av Riksfotostämman.

RSFs verksamhet

Information om RSFs olika aktiviteter får du genom att följa länkarna till vänster. En övergripande beskrivning ges via vår Informationsfolder (pdf-fil 1 713 kB) eller via denna länk. Via länken kan du bl.a. se på vilka platser Riksfototräffen ägt rum under årens lopp samt hitta protokoll från de senaste Riksfotostämmorna.

Stadgar

Länk till RSFs stadgar fastställda 2014-05-10.

Personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy finns här.

Var hittar jag en RSF-ansluten klubb?

Klicka på länken till fotoklubbar som har anmält sin hemsida till RSF eller kontakta det fotodistrikt som är närmast dig. Du kan även skicka förfrågan via e-post till RSF.