Detta är ett allmänt regelverk för alla RSF:s tävlingar / utställningar / publikationer. Enskilda tävlingar kan definiera mer specifika regler.

Version 2023.10.17

Definitioner:

 • Bild: En bild av fotografiskt ursprung (dvs en avbildning på ett ljuskänsligt medium), med dig själv som upphovsperson. All form av bildbehandling (digital såväl som mörkrumsarbete) är tillåten så länge den inte adderar fotografiska element som inte är skapade av dig själv. Bilder och bildelement genererade med AI är alltså inte tillåtna.
 • Snarlik bild: En färdigbehandlad bild som till utseendet liknar en annan bild i stor omfattning. Observera, det är den färdiga bilden som avses – inte originalbilden. Det är alltså tillåtet att lämna in två bilder som baseras på samma original ifall slutresultatet inte är snarlikt. En monokrom version av en färgbild anses vara snarlik.
 • Bildspel: En sekvens av bilder som uppfyller definitionen av bild ovan, samt ljud. Råmaterialet till bildspelet skall huvudsakligen (minst 90% av speltiden) bestå av stillbilder. Alla former av bilder som i kameran lagras som stillbilder räknas som sådana, dvs även time-lapse-sekvenser. Ljudmaterialet behöver inte vara producerat av dig själv, men du måste inneha licens för att det får spelas upp offentligt.

Bidrag skall uppfylla:

 • Alla motivområden är tillåtna, utom sådana som strider mot svensk lag. Upphovspersonen ansvarar för och intygar att denne innehar rättigheter att publicera bidraget offentligt i icke-kommersiellt syfte. Tänk särskilt på följande fall:
  • Har du avbildat någon annans konstverk som en väsentlig del av bilden? Då behöver du licens/tillstånd från upphovspersonen. Observera dock att du enligt RSF:s regler aldrig får kopiera in någon annans fotografi i din egen bild.
  • För en av privatperson beställd porträttbild behövs samtycke från såväl beställaren som den avbildade.
  • Bryter bilden mot lagen om kränkande fotografering?
  • Är bilden en drönarbild eller flygbild måste du kunna styrka att du har ett spridningstillstånd från Lantmäteriet.
  • Använder du ljud i ett bildspel som är producerade av någon annan, behöver du licens för denna användning. Även “royalty-fri” musik kan ha begränsningar. Licensen kräver ofta att den redovisas på särskilt sätt i eftertexterna.
 • Fotografens namn eller, signatur får inte förekomma i bilden.
 • Bild eller snarlik bild, som belönats/antagits vid tidigare upplaga av samma tävling/utställning/publikation får inte delta igen. För Riksfotoutställningen gäller detta även mellan olika sektioner, samt de äldre motsvarigheterna Bildexpo, Färgdiasalong, Digitalsalong och Ungdomsutställning. Gäller även om bilden är en del av en kollektion eller bildspel.
 • Bild eller snarlik bild får inte skickas in till flera sektioner samma år. Gäller även om bilden är en del av en kollektion eller bildspel.
 • Varje (icke-snarlikt) bidrag skall ha en unik titel. Enbart ett ID-nummer är inte tillräckligt som titel. Dett innebär alltså även att du inte får ge olika bilder samma titel. Om du gör små justeringar av en bild, så att den fortfarande är snarlik, skall den behålla samma titel.
 • Har du en gång använt en titel på en inlämnad bild och fått den antagen skall den inte ändras.

Övriga villkor

 • Du måste vara medlem i en RSF-ansluten organisation eller direktansluten medlem. Dock kan enbart geografiskt begränsade organisationer belönas med klubb-utmärkelser.
 • Genom att skicka in bidrag ger du RSF rätt att utan extra kostnader och administration, visa bilderna och bildspelen i samband med resultatredovisningen, publicera dem på hemsidan, sociala medier, publikationer och mässor så länge som upphovspersonen och tävlingen anges.
 • Användning utöver detta får endast ske efter inhämtande av respektive fotografs uttryckliga medgivande.
 • RSF eller av RSF utsedd arrangör kommer att hantera de insända bilderna med största omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
 • Juryns urval och beslut kan inte överklagas.
 • Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras, utan återbetalning av deltagaravgift. Vid misstanke om otillåten bildredigering blir du kontaktad för att redovisa din(a) originalbild(er).
 • Beslut om diskvalificering meddelas via medlemssystemet.