Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder årligen samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som enskilda medlemmar, anslutna till 
– Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF 
– Norsk Selskap for Fotografi – NSFF 
– Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL 
– Selskabet for Dansk Fotografi – SDF 
att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap.

Tävlingsregler

– Två digitala sektioner: Färg (A) och Svart/vitt (B). 
– Varje fotograf kan deltaga med upp till fyra bilder per sektion. Samma bild kan inte användas i annan sektion. 
– Bildfilerna ska ha formatet jpg, med maxformatet 1920 x 1080 (längd x bredd) och storleken ska vara max 2 MB.

Nordiskt Fotomästerskap 2019

Inbjudan
Registrering och bilduppladdning – senast 15 april 2019

NFFF Hederstecken

För att ytterligare stimulera till deltagande i 
– Nordiskt Fotomästerskap 
– Nordiska internationella fotoutställningar med godkännande av NFFF 
har ett system för fotografiska utmärkelser/hederstecken skapats. Detta efter internationell förebild från bl a FIAP, och nationella sådana i de nordiska länderna. 
Regler för NFFF Hederstecken.

Resultat Nordiskt Fotomästerskap 2018

Samtliga resultatlistor kan laddas hem som pdf-doukment via länkarna nedan.
Accepted and Awarded images
Vinnande bilder

Resultat Nordiskt Fotomästerskap 2017

Samtliga resultatlistor kan laddas hem som pdf-doukment via länkarna nedan.
Antagna bilder Färg
Antagna bilder Svartvitt
Prisbelönta bilder Färg
Prisbelönta bilder Svartvitt
Nordisk Mästare 2017 Färg
Nordisk Mästare 2017 Svartvitt