Ordförande
Nils-Erik Jerlemar

Fotografiska Föreningen i Malmö
Tel. 070-561 02 15
E-post: nejerlemar(at)gmail.com
Övergripande ansvar

Förbundssekreterare
Olle S Lundgren

Ystads FK
Tel. 070-657 58 01
E-post: olle.s.lundgren(at)gmail.com

Vice ordförande
Peter Transjoe

Linköpings FK
Tel. 070-432 87 44
E-post: peter(at)transjoe.se
Marknadsfrågor, årsboksredaktör

Ledamot
Toni Carlbrand
Kungsbacka FK
Tel. 070-680 25 33
E-post: toni.carlbrand(at)gmail.com
Expeditionen

Ledamot
Monica Wennblom

Traktörens FK, Göteborg
Tel. 073-034 20 80
E-post: monica.wennblom(at)svenskfotografi.org
Kontakt med distrikten, Internationellt samarbete
(FIAP Liaison Officer)

Ledamot
Mats Grimfoot

FK Focus, Örebro
Tel. 076-765 50 63
E-post: mats(at)grimfoot.se
Utställningskataloger

Ledamot
Marcus Liedholm

FK Kamera, Ängelholm
Tel. 070-256 55 66
E-post: m(at)marcusliedholm.se
IT

Suppleant
Kenneth Larsson

FK Zoom Odensbacken
E-post: kennethlarssonfoto(at)gmail.com
Riksfotoutställningen!

Suppleant
Carina Hedlund

Skellefteå FK
Tel. 070-637 57 10
E-post: carinahedlund66(at)msn.com
Instagram-redaktör

Övriga funktionärer

Webb-redaktör
Torsten Nilsson

Direktmedlem
0738-437490
E-post: redaktion(at)svenskfotografi.org

Årsboksredaktör
Mats Jungmyren

Direktmedlem
Tel. 070-515 89 82
E-post: jungis38(at)gmail.com

Kassaförvaltare
Örjan Langborg

Tel. 0151-51 19 03
E-post: langborg(at)bredband.net
Ekonomi

Revisor
Sven-Erik Johansson

Enskede FK
Tel. 08-612 82 07
E-post: sej(at)bahnhof.se

Revisor
Jan Better

Danderyds FK
Tel. 08-96 12 24
E-post: better.jan(at)gmail.com

Revisorssuppleant
Jesper Eggertsen

Skara FK
Tel. 0511-627 12
E-post: jesper.eggertsen(at)gmail.com

Revisorssuppleant
Anders Funk

Lidköpings FK
Tel. 0510-191 96
E-post: anders-funk(at)telia.com

Valberedning (sammankallande)
Tommy Sjölund

Husums FK
Tel. 070-317 81 50
E-post: t.s(at)telia.com

Valberedning
Tomas Karlsson

FK Kamera, Ängelholm
Tel. 073-974 76 77
E-post: tk(at)webtrix.se

Valberedning
En plats vakant