Förbundsstyrelsen har beslutat utveckla ett helt nytt medlemssystem med en mängd fördelar för både medlemsklubbar och Riksförbundet. Det hittar du på medlem.svenskfotografi.org. Nya funktioner utvecklas löpande. Målet är att följande funktioner ska finnas på sikt:

 • Medlemsregister där alla enkelt kan uppdatera sina uppgifter och ger klubbarna ett smidigt sätt att hantera sina medlemmar. Läs vår guide om ni är intresserade av att komma igång.
 • Visa upp dina bilder i ett publikt galleri.
 • Tävla med dina bilder och få en överblick över vilka bilder du lämnat in till vilka tävlingar.
 • Arrangera tävlingar och bildbedömningar inom klubbar och mellan klubbar.
 • Bedöm bilder åt andra klubbar och medlemmar.
 • Kommunicera med medlemmarna.
 • Ta emot information från RSF och sin klubb.
 • Skicka inbjudan / kallelser till möten och andra aktiviteter.
 • Fakturera och hantera betalningar för medlemskap och aktiviteter.
 • Hantera försäljning och uthyrning av material och utrustning.
 • Enklare att skapa konto än idag – klubblösenord krävs ej.

Utvecklingsarbetet är igång och en första version lanserades hösten 2022, med fokus på medlemsregister och tävlingar. Näst på tur är att ge medlemmar möjlighet till att hantera bildbedömningar och visa upp sina bilder i ett bildgalleri. Vi kommer att uppdatera denna sida löpande med status över projektet, samt med mer utförliga beskrivningar, skärmdumpar och korta filmer som visar funktionerna allt eftersom de utvecklas. Vi tror att en nyckel till ett lyckat system är en tät dialog med våra medlemmar under arbetets gång, så vi välkomnar feedback och idéer och kommer publicera svar på inkomna frågor längre ner på denna sida.

Skärmdumpar

Här visas bilder från en utvecklingsversion.

Frågor och svar

Kommer systemet att kosta något att använda?

Tillgång till systemet kommer att ingå i medlemsskapet i RSF och inga höjningar av medlemsavgiften planeras. Löpande kostnader kan tillkomma per transaktion ifall man väljer att använda sig av betalnings-systemet.

Har ni övervägt att köpa in något system istället för att utveckla ett eget?

Ja. Under 2020 – 2021 utvärderade RSF ett stort antal leverantörer av medlemssystem och drog slutsatsen att utveckla ett eget system skulle bli både billigare och mer skräddarsytt till vår verksamhet. Genom att ge en styrelseledamot med kompetens av utveckling av webbaserade system, uppdraget på konsultbasis, får vi en kostnadseffektiv utvecklingsprocess.

Kan man välja vilka delar av systemet man vill använda?

Förutom att vi förväntar oss att alla medlemmar ska vara registrerade i systemet, är det sedan frivilligt vilka funktioner man väljer att utnyttja.

Var kommer systemets data att lagras?

Båda registerdata och bilder kommer att lagras inom EU (och där så är möjligt, inom Sverige) så att vi uppfyller GDPR.

Jag är medlem i mer än en klubb. Hur hanteras det?

I din användarmeny uppe till höger kan du växla mellan vilken klubb du vill arbeta med.