Snart kommer RSF lansera ett system där fotoklubbar kan hantera interna tävlingar. Det kan även användas i olika tillämpningar där bilder samlas in, med andra ord inte bara för tävlingar. I korthet finns följande funktionalitet:

 • Tävlingsarrangören (i en klubbarrangerad tävling är det tävlingsledaren eller klubbadmin) definierar kriterierna för tävlingen avseende tidsperiod för inlämning av bidrag, antal bidrag, bildstorlek, deltagaravgifter mm.
 • Systemet stödjer följande typer av bidrag:
  • Enstaka bilder
  • Kollektioner (dvs en serie på X antal bilder)
  • Bildspel (video-filer)
 • En tävling består av en eller flera sektioner. Varje sektion kan ha olika regler. De kan till och med ha olika inlämningstider om man till exempel vill anordna en tävling som består av exempelvis en deltävling per månad.
 • Tävlingsdeltagaren kan ladda upp bidrag, eller välja från befintliga bilder i sitt bildbibliotek. Systemet ser till att antal bilder och storlek inte överskrids.
 • För tävlingar med påsiktbilder kan systemet generera etiketter som deltagaren kan skriva ut och fästa på baksidan av sina bilder. Arrangören och juryn kan använda dessa för att identifiera bilderna.
 • I det fall det finns en deltagaravgift, blir totalsumman uträknad för deltagaren (om det finns flera sektioner i tävlingen). Arrangören får en sammanställning över vad samtliga deltagare ska betala (grupperat per klubb ifall tävlingen inte är intern inom klubben). För närvarande finns inte stöd för att betala avgifterna direkt i systemet, utan det får hanteras vid sidan av.
 • Arrangören kan bjuda in en jury (per tävlingssektion), som kan vara vem som helst som finns i RSF:s medlemsregister. Personerna får inbjudan att skapa en inloggning om de saknar sådan. Om flera personer jurerar, så kan de poängsätta bilderna var och en för sig (inloggad på sitt personliga konto). Alternativt sitter man tillsammans under hela processen och använder bara en av jurymedlemmarnas inloggning. Se separata dokument för hur denna process gå till. Juryn får se bidragen i slumpmässig ordning och ser inte vem som är upphovsman.
 • Det finns stöd för följande typer av tävlingar:
  • Enbart kommentering: Här ger juryn endast kommenterar på bilderna
  • Kurerat urval: Här är syftet att juryn välja ut ett visst antal bidrag och placera dem i en viss ordning. Det är användbart vid arrangemang av en jurybedömd salong eller när ett urval behöver göras till en fotobok. Juryn får möjlighet att poängsätta bilderna som en hjälp i urvalsprocessen. Det går att begränsa hur många bidrag av samma upphovsman som får väljas ut.
  • Tävling med placeringar: Som ovan, fast här ger man bilderna placering 1, 2 3 osv, ner till t ex 10. Resten blir oplacerade. Man kan även kräva att juryn ger kommentarer på de X högst placerade bilderna. Denna formen är vanligt förkommande i fotoklubbar.
  • Tävling med poängssättning: Här poängsätter juryn samtliga bilder och systemet summerar ihop poängen till ett resultat. Möjlighet finns för juryn att lämna kommentarer på bidragen.
  • Tävling med utmärkelser: Som ovan, fast när juryn poängsatt alla bilder så ska de tilldela de bästa bilderna utmärkelser (guld, silver, brons, diplom och antagen). Utmärkelserna behöver inte fördelas i poängordning, utan juryn kan omvärdera bidragen i detta steg.
 • Både arrangören och juryn kan välja att diskvalificera bidrag som de anser bryter mot reglerna. Dessa bidrag blir osynliga för alla utom arrangören.
 • Arrangören kan exportera ut deltagarlistor och bidragslistor från systemet (för att exempelvis stämma av betalningar och mottagna påsiktsbilder)
 • Arrangören kan ladda ner bidrag i originalformat för t ex extern visning.
 • När en tävling är jurerad, godkänner arrangören resultatet för publicering i medlemssystemet. När det är gjort kan den arrangör som har en sajt i systemet även publicera resultatet där (via komponenten Tävlingsresultat).
Exempel på jury-process

Funktionalitet som kommer senare

 • Tävlingar mellan klubbar. I nuläget kan en tävling antingen vara för hela RSF eller internt inom en klubb. Är planerat att implementeras inom kort.
 • Generera diplom från tävlingsresultatet.
 • Generera PDF-katalog/presentation från tävlingsresultatet.
 • Möjlighet att importera resultat från äldre tävlingar.
 • Betalningar av deltagaravgifter: Det får hanteras vid sidan av i nuläget. Stöd kommer eventuellt i framtiden.
 • Poängsystem, motsvarande RSF-poäng, internt inom en klubb.
 • Kunna ändra bakgrundsfärg i bildvisningsläget, eftersom inte alla bilder passar på grå bakgrund.

Kommer det att kosta något att använda?

För tävlingar inom en klubb kommer systemet vara gratis att använda, men för tävlingar där flera klubbar (eller samtliga RSF-medlemmar) kan delta, kommer vi ta ut en avgift per tävlingsbidrag i efterskott. På så sätt blir kostnaden proportionell mot arrangörens intäkter från deltagaravgifter.

Nyfiken?

Vill ni testa beta-versionen?
Gå in på: https://medlem.svenskfotografi.org/exhibitions
Alla tävlingsformer är kostnadsfria under testperioden.