För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter.

Medlemmar som har ett konto på hemsidan kan uppdatera sina personliga uppgifter direkt här.

För ändringar av klubbstyrelse och andra klubbuppgifter, maila till adress (at) svenskfotografi.org. Vi behöver följande uppgifter:
Klubbens namn, lokaladress, postadress, eventuell hemsida och publik e-postadress, samt kontaktuppgifter till följande funktionärer: Ordförande eller motsvarande, Kassör/ekonomiansvarig, Tävlingsledare och Kontaktperson (om annan än ordförande).

För ändring av personliga uppgifter, maila dina uppgifter till adress (at) svenskfotografi.org