För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) och våra medlemmar ska kunna kontakta varandra, är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter.

Medlemmar som har ett konto i vårt medlemssystem kan uppdatera sina personliga uppgifter direkt där. När du loggat in, klicka på ditt namn uppe till höger och sedan på “Mina uppgifter”.

För ändringar av klubbstyrelse och andra klubbuppgifter, kan även det hanteras i medlemssystemet om man har adminstratörsrättigheter för klubben i fråga. Saknar ni adminstratör i klubben, eller önskar byta, maila till adress (at) svenskfotografi.org.

Ni kan även maila in era uppgifter till adress (at) svenskfotografi.org. För klubbar behöver följande:
Klubbens namn, lokaladress, postadress, eventuell hemsida och publik e-postadress, samt kontaktuppgifter till följande funktionärer: Ordförande eller motsvarande, Kassör/ekonomiansvarig, Tävlingsledare och Kontaktperson (om annan än ordförande).