Efter skriftlig ansökan från klubb/distrikt kan Klubbmedlem som gjort långvarig insats för klubb/distrikt belönas med RSFs förtjänsttecken i Silver, Guld eller Platina med tillhörande diplom. (Egna personliga framgångar i fototävlingar, etc. utgör inte grund för att belönas med dessa typer av förtjänsttecken.)

Kostnaden för beviljat förtjänsttecken betalas av den klubb som ansöker. F.n. är kostnaden för Förtjänsttecken i Silver 125 kr, för Guld 175 kr samt för Platina 225:-.

Bestämmelser och ansökan

Utförliga bestämmelser och blankett för ansökan finns via länkarna nedan. Ansökan måste vara RSF tillhanda minst 8 veckor innan önskat datum för utdelning. Utdelande av RSF Förtjänsttecken i Guld skall, om möjligt, ske vid Riksfototräffen.

Utförliga bestämmelser
Blankett för ansökan.

Personer som tilldelats RSF Förtjänsttecken

Genom åren har ett stort antal svenska fotografer tilldelats RSFs olika förtjänsttecken. Via länkarna nedan finns aktuella förteckningar, sorterade efter årtal respektive namn. Vi vill dock reservera oss för felstavningar och någon utmärkelse som gått oss förbi. Finner du något sådant eller vill komplettera med fotoklubb där sådan saknas tar vi tacksamt emot dina uppgifter.

RSF Förtjänsttecken årtal – Uppdaterad 240101

RSF Förtjänsttecken namn – Uppdaterad 240101