Nu har vi fått resultatet från Grekland både gällande de individuella poängen och poängen mellan tävlande medlemsländer.

De individuella poängen var särskilt bra i Printklassen med temat Glass Architecture. Av 10 tävlande bilder uppnådde åtta av dessa ett poängtal om 8 och därutöver. I digitalklassen med temat Man in motion uppnådde 8 av 20 bilder 8 poäng och därutöver. Man kan säga att poängtalet 8 är att betrakta som motsvarighet till Bildaccept och kan inräknas vid ansökan om FIAP utmärkelser.

Landspoängen visar tack vare högre uppnådda individuella poäng i printklassen att Sverige där erövrade en 16:e placering dvs sex placeringar under nivån för tilldelning av medaljer och Honorable Mentions. I digitalklassen placerade sig Sverige på 35:e plats.

Både den högre och den lägre placeringen visar på vikten av att bilderna sinsemellan uppvisar god Coherence dvs den vägledning RSF anger vid bildinsändning är viktig att följa för respektive tävlande fotograf.

2024 är det åter dags för nästa Biennial – då bjuder Tyskland in till två sektioner i Naturfoto. Vi återkommer på RSFs hemsida under hösten vilka teman som kommer att gälla.

För den som vill se de bilder och länder som placerat sig främst i 30th Colour Biennial 2023 gå då in på FIAPs hemsida: https://www.fiap.net/en/biennials

Här följer de bilder som utgjorde Sveriges landslag i Print och Digitalsektionen av 30th Fiap Colour Biennial 2023.

Monica Wennblom
FIAP Liaison Officer för Sverige.