Tack till er som lämnat in bilder till 21st FIAP Nature Biennial 2022!

Temat Rocky coastline lockade många att ladda upp bilder. Fotografen Mikael Svensson påtog sig att göra primärurval utifrån de anonymiserade bilder, som dels bäst följde temat dels strikt uppfyllde FIAPs naturdefinition dvs inga mänskliga artefakter synliga i bilden.

Många fantastiskt fina bilder hade lämnats in och följsamheten till temat var stor. Tjugotvå bilder fick dock tas bort direkt då de innehöll mänskliga artefakter såsom sjömärken, människor, båtar, vägstumpar, byggnader etc.

Nu är 20 bilder uppladdade till Biennialen i följande ordning, som följer FIAPs krav på coherence dvs samstämmighet till både innehåll och utförande.

I mitten på december bör vi få resultatet. Juryn utgörs av personer från Argentina, Iran och Kroatien. Premierade bilder kommer att visas under FIAPs världskongress i Spanien i december.