FIAP: Fédération Internationale de l´Art Photographique (The International Federation of Photographic Art ) grundades 1950 av belgaren M. Van de Wijer. Det är en internationell sammanslutning av nationella förbund i alla 85 länder för att främja fotografins utveckling och samarbete samt vänskapliga förbindelser mellan länder. Sverige var ett av de fem första förbunden som anslöt sig.

Styrelsen för FIAP väljs vid dess kongress som hålls vart annat år i något av medlemsländerna.

Internationella utställningar och tävlingar kan få FIAP-godkännande (“patronage”) om de uppfyller vissa bestämmelser om arrangemang, katalog, publicitet m.m. De får då använda FIAP-medaljer som priser för utställningen. Fotografer som får accept i FIAP-godkända salonger kan efter tillräckligt många accept ansöka om FIAPs olika utmärkelser (Distincitons), t.ex. “Artist FIAP” (AFIAP), “Excellence FIAP” (EFIAP) med flera.

RSF är medlem i FIAP och erbjuder dig som medlemsnytta att hjälpa till med administration rörande bildportföljer, ansökningar om utmärkelser och utfärdande av sk Life Card. Detta ID-kort är en förutsättning för att kunna ansöka om utmärkelser som bygger på dina accepts i olika salonger.

Mer info om FIAP

RSF:s kontaktperson för FIAP

Monica Wennblom är FIAP Liaison Officer och nås via e-postadressen monica(at)svenskfotografi.org