GPU är en internationell fotoorganisation. Dess verksamhet och inriktning innefattar främjandet av fotografi som konstform, bildutbyte, internationella utställningar, fotofestivaler och utmärkelser.

Internationella utställningar och tävlingar kan ansöka om GPU-godkännande (“patronage”) och de får då använda GPU-medaljer som priser för utställningen. Fotografer som får accept i GPU-godkända salonger kan efter tillräckligt många accept ansöka om GPU:s olika utmärkelser (Distinctions), t.ex. Crown 1/2/3/4/5 med flera.

GPU hette tidigare UPI – United Photographers International men fick 2015 ändra namn efter ett “påpekande” från United Press International.

Mer info om GPU