Under hösten 2015 bildades Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF – (Nordic Society of Photography) efter ett antal möten mellan Riksförbunden i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Medlemmar är Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Norsk Selskap for Fotografi – NSFF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL och Selskabet for Dansk Fotografi – SDF. 

NFFF är skapat för att ge medlemmarna i de klubbar som är anslutna till ett nationellt förbund ytterligare mervärden, ”more value for money”. 

Bland aktiviteterna märks en internationell circuit, Nordiskt Fotomästerskap, arbetstipendium och NFFF Hedesttecken för fotografiska framgångar. 

 

Mer information finner du på NFFF:s hemsida


NFFF Projektbidrag

NFFF har inrättat ett Projektbidrag, som ersätter tidigare Arbetsstipendium, om för

närvarande €4000, som varje år kan utdelas till en fotoklubb i respektive medlemsland.

Totalt fyra stipendier om vardera €1000/år.

NFFF Projektbidrag info

NFFF Projektbidrag ansökan

NFFF Hederstecken

För att ytterligare stimulera till deltagande i 
  • Nordiskt Fotomästerskap 
  • Nordiska internationella fotoutställningar med godkännande av NFFF 
har ett system för fotografiska utmärkelser/hederstecken skapats. Detta efter internationell förebild från bl a FIAP, och nationella sådana i de nordiska länderna. 

Regler för NFFF Hederstecken.
Blankett för ansökan NFFF Hederstecken.

Hittills utdelade NFFF Hederstecken

Systerorganisationer i Danmark, Norge och Finland

Läs mer om våra grannländers fotoklubbsaktiviteter. 
– Selskabet for Dansk Fotografi
– Norsk Selskap for Fotografi
– Suomen Kameraseurojen Liitto (Finska Kameraklubbarnas Förbund)