PSA är som namnet antyder en stor organisation för amerikanska fotoklubbar.

Arrangörer av internationella utställningar och tävlingar kan ansöka om PSA-godkännande och de får då använda PSA-medaljer som priser för utställningen. Fotografer som får accept i PSA-godkända salonnger kan efter tillräckligt många accept ansöka om PSA:s olika utmärkelser och de finns i många olika kategorier.

RSF är medlem i PSA, men man kan också anluta sig som enskild medlem från andra delar av världen. Ansökan om PSA-utmärkelser görs direkt till PSA av den enskilde fotografen.

Mer info om PSA

Svensk kontaktperson för PSA

Jan-Thomas Stake är Country Representative och nås via e-postadressen rainboww17(at)hotmail.com