Vid Riksfototräffen i Sundsvall utdelades FIAP-utmärkelser till åtta fotografer som uppnått stora framgångar i internationella salonger. Nedan presenteras översiktligt de aktuella kraven för respektive utmärkelse samt vilka som tilldelats utmärkelsen. Klicka på namnet så får du se ett urval av vilka bilder de varit framgångsrika med.

AFIAP – Artiste FIAP

Fotografen måste ha uppnått minst 40 accepts med minst 15 olika bilder i minst 15 olika salonger i minst 8 olika länder. 
– Veronica Forsberg
– Tony Clementz

EFIAP – Excellence FIAP

Fotografen måste ha uppnått minst 250 accepts med minst 50 olika bilder i minst 30 olika salonger i minst 20 olika länder. 
– Istvan Csomortani

EFIAP/b – Excellence FIAP Brons

Fotografen måste sedan utmärkelsen EFIAP ha uppnått minst 200 nya accepts med minst 50 olika bilder i minst 5 olika länder. 4 av bilderna ska ha tilldelats Awards i olika länder. 
– Mats Grimfoot
– Göran Gärberg

EFIAP/g – Excellence FIAP Guld

Fotografen måste sedan utmärkelsen EFIAP ha uppnått minst 500 nya accepts med minst 150 olika bilder i minst 15 olika länder. 6 av bilderna ska ha tilldelats Awards i olika länder. 
– Mikael Bengtsson

EFIAP/d2 – Excellence FIAP Diamond 2

Fotografen måste sedan utmärkelsen EFIAP/p ha uppnått minst 100 nya Awards med minst 30 olika bilder i minst 7 olika länder. 
– Jan-Thomas Stake
– Nils-Erik Jerlemar