Kameran är det viktigaste redskapet för att skapa dina bilder. Om din utrustning drabbas av skada kan det bli både dyrt och bekymmersamt. Här nedan presenterar vi information från vår samarbetspartner Gefvert Försäkringsmäklare om hur du kan skaffa bra försäkringar.

Gefvert försäkringsmäklare

RSF har tecknat ett samarbetsavtal med Gefvert försäkringsmäklare. Som medlem har du 20 % rabatt på Gefverts premier. Gefvert erbjuder tre försäkringar:
• Kamera- och teknikförsäkring
• Flygansvarsförsäkring (för drönare)
• Utställningsförsäkring

Gefvert har servat Sveriges fotografer med specialanpassade försäkringar sedan 1974 och har avtal med flera etablerade fotoorganisationer. Om du är osäker på vilken typ av försäkring du bör skaffa kan du kontakta Gefvert kundservice, deras rådgivning är alltid gratis.

Din hemförsäkring ger inte ett fullgott skydd för din utrustning

Många medlemmar tecknar tillägg till sin hemförsäkring för sin tekniska utrustning. Tyvärr så ger inte alltid hemförsäkringen det skydd och ersättning som vi anser är rimlig vid skada, dessutom kan självrisken vara omotiverat hög. Därför vill vi rekommendera alla medlemmar att jämföra sina försäkringsvillkor med det Gefvert kan erbjuda, så att ni får ut bästa ersättningen vid en eventuell skada eller stöld.

Ett annat moment som också är viktigt att jämföra är försäkringsbeloppet och avskrivningsreglerna på objekten. I en allrisk i hemförsäkringen kan ett 1 år gammalt digitalhus skrivas ner med 30-40%, d.v.s. ett Nikon D3s hus inköpt för ca 45 000 kr ersätts med 27 000 kr om det blir stulet efter 13 månader. I Gefverts Kamera & Teknikförsäkring kommer kameran att värderas till det aktuella nyanskaffningsvärdet under tre års tid.

När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan du välja mellan två alternativ:
• Försäkra det totala värdet på din utrustning.
• Lämna en specificerad förteckning över vad som skall försäkras.

Du kan välja att teckna försäkringen stationärt, inom Norden, Europa eller Världen.

Utställningsförsäkring

Flera klubbar och medlemmar arrangerar utställningar eller ställer själva ut. Då kan det vara bra att teckna en utställningsförsäkring som även kan inkludera transport till och från utställningslokalen. Försäkringen kan tecknas på årsbasis eller för enstaka utställningar. Vid enstaka utställningar räknar man på 4 veckor i taget.

Försäkringen är en Allriskförsäkring. Det innebär att den förutom brand/inbrott/vatten även kan ersätta stöld eller plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av egendom.

Flygansvarsförsäkring (Drönare)

Flygansvarsförsäkringens omfattning uppfyller minimikraven i Transportstyrelsen regelverk för kommersiell verksamhet med drönare. Försäkringen gäller, med vissa undantag, för skadeståndsskyldighet enligt Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Om någon ställer ett krav mot dig i enlighet med nämnda lag kan försäkringen hjälpa dig med att:
• Utreda din skadeståndsskyldighet
• Förhandla med motparten
• Föra din talan och betala eventuella rättegångskostnader
• Betala eventuellt utdömt skadestånd till motparten

Mer information

För mer information kring försäkringarna gå in på: Gefverts sida för RSF:s medlemmar.

Eller kontakta Gefvert kundservice
Telefon 08-440 54 40
E-post kundservice(at)gefvert.se
Telefontider: måndag–torsdag 8.30 – 16.30, fredag 8.30 – 16.00, lunchstängt 12.00 – 13.00

Mer information:
• Komplett information om erbjudandet.
• Produktinformation Kamera- och teknik-försäkring.
• Flygansvarsförsäkring (för drönare).