Gatufoto är en form av dokumentärfotografi där människor fotograferas, i sin vardag, i offentliga urbana och vardagliga miljöer. Ofta i spontana ögonblick.

Gatufotografering är inte begränsad till livliga städer. Denna typ av fotografering kan tas var som helst som väcker din nyfikenhet.