Denna definition tillämpas i tävlingar med naturbilder. Det är en direktöversättning av FIAPs definition på engelska.

Naturfotografi registrerar alla grenar av naturalhistorien utom antropologi och arkeologi. Detta inkluderar alla aspekter av den fysiska världen, både levande och döda, som inte har skapats eller modifierats av människor. Naturbilder måste förmedla sanningen om scenen som fotograferades. En välinformerad person bör kunna identifiera motivet för bilden och vara övertygad om att den har presenterats ärligt och att inga oetiska metoder har använts för att kontrollera motivet eller fånga bilden. Bilder som direkt eller indirekt visar någon mänsklig aktivitet som hotar en levande organisms liv eller välbefinnande är inte tillåtna. Den viktigaste delen av en naturbild är naturberättelsen den berättar.

Hög teknisk standard förväntas, och bilden måste se naturlig ut. Det är inte tillåtet att lägga till en vinjett eller göra bakgrunden suddig under bearbetningen.

Fotografier av människoskapade objekt såsom hybridväxter, odlade växter, tama djur, människoskapade hybriddjur och monterade eller bevarade zoologiska exemplar, är inte tillåtna. Bilder tagna med motiv under kontrollerade förhållanden, såsom i djurparker, är tillåtna. Det är inte tillåtet att kontrollera levande motiv genom kylning, bedövning eller någon annan metod för att begränsa naturliga rörelser i syfte att fotografera.

Ingen modifiering som ändrar sanningen i en naturbild är tillåten. Bilder får beskäras men ingen annan teknik som tar bort, lägger till eller flyttar någon del av bilden är tillåten. Tekniker, som tar bort element som lagts till av kameran, såsom dammfläckar, digitalt brus och linsutstrålning är tillåtna. Fullständig konvertering av färgbilder till gråskala är tillåten. Partiell omvandling, toning och infraröd fotografering eller omvandling är inte tillåten. Bilder av samma motiv som kombineras i kameran eller med programvara genom fokusstapling eller exponeringsblandning är tillåtna. Flera bilder med överlappande synfält som tas i följd och kombineras i kameran eller med programvara är tillåtna.