Här finns allmän information om hur du deltar i bildspelsgruppen. Vi redovisar även löpande svar på de frågor som kommit in från våra medlemmar vad avser deltagande i gruppen Bildspel i Riksfotoutställningen.

Video-guide: Hur ska vi hantera ljud i våra bildspel?

Vad är upphovsrättskyddad (kommersiell) musik/ljud och varför får jag inte använda den?

Att producera musik och ljudeffekter är förknippat med stora kostnader och upphovsmakarna förväntar sig intäkter när den används. Antingen som en direkt intäkt vid försäljning av skivor/ljudfiler eller som ersättning när musiken spelas. 

För att kunna använda upphovsrättsskyddat material krävs att den skapar ett bildspel måste köpa en licens från upphovsmannen. Vid (varje) visning ska en rapport skickas till NCB och en visningavgift erläggas. Sammanfattningsvis innebär användning av denna typ av musik/ljud höga kostnader och extra administration. Därför tillåter vi inte detta.

Hur kan jag hitta musik/ljud, som jag får använda i mitt bildspel?

Det finns flera webbsiter som tillhandahåller musik och olika ljudeffekter utan kostnad, men med olika former av regler för användning. Man brukar kalla dessa för Royalty-fri musik. En lösning finns hos Creative Commons som har olika licensnivåer beroende på användning. Här finner du exempel på källor där du kan hitta royalty-fri musik:

Finns det några regler när man använder Royalty-fri musik?

Det kan finnas olika regler beroende på licens. En del kräver att man i bildspelets eftertexter ska ange var man hämtat musiken. Läs villkoren noggrant så att du inte riskerar att göra fel.

Kan jag tävla med ett bildspel som jag låtit någon annan sätta samman utifrån mina egentagna fotografier?

Nej. Vi anser att bildspelsklassen ska visa prov på deltagarnas kreativitet och skicklighet i skapandet av bildspelet.

Får mitt bildspel innehålla bilder som jag tävlar/tävlat med i andra sektioner i Riksfotoutställningen?

Nej, ditt bildspel får inte bygga på snarlika bilder som bilder du tävlar med samma år, eller fått antagna tidigare år.

Varför får jag inte ange mitt namn i mitt bildspel?

Deltaganadet ska helst vara anonymt så att juryn kan göra sin bedömning utan vetskap om vem som gjort vad. Om man redan har ett bildspel där namnet finns med är det i de flesta bildspelsprogram enkelt att göra en ny version utan att ange namnet.

Mitt bildspelsprogram skapar bildspel i något annat format än MP4. Kan jag delta med det?

Nej. Kontrollera ifall ditt program kan exportera till mp4. Annars finns det gratis konverterare på internet. Känner du dig osäker kan du alltid vända dig till oss, så kan vi konvertera bildspelet åt dig.

Mitt bildspel är 4 minuter och 5 sekunder. Kan jag delta med det?

Nej. Du får korta ned det till maximalt 4 minuters längd, dvs 240 sekunder.