Riksfototräffen 2024 – Lerums Fotoklubb

Riksfototräffen arrangeras en gång per år, oftast i maj, i samverkan med en eller flera lokala fotoklubbar. Under Riksfototräffen har vi även årsmöte, samt aktiviteter såsom bildföredrag och tillfälle att umgås med fotokompisar från hela Sverige. Under dessa dagar är det också vernissage av Riksfotoutställningen, som är en salong där alla våra medlemmar kan delta. […]