NFFF Projektbidrag

NFFF har inrättat ett Projektbidrag, som ersätter tidigare Arbetsstipendium, om för närvarande €4000, som varje år kan utdelas till en fotoklubb i respektive medlemsland. Totalt fyra stipendier om vardera €1000/år. Info finner du här.

RSF Projektbidrag

RSF har inrättat ett Projektbidrag, som ersätter tidigare Arbetsstipendium, om förnärvarande maximalt 10000 SEK, som varje år kan fördelas mellan en och flerafotoklubbar. Projektbidraget kan även sökas av flera klubbar tillsammans. Fotoklubb, medlem i RSF, kan ansöka om projektbidraget för att genomföra ettarbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet. Utbetalning sker med 50% […]