Inbjudan till 30th FIAP Colour Biennial

Välkommen med dina bidrag 4 – 26 februari! FIAP Biennialer är världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter, utöver kvalitén på de enskilda bilderna, höga poäng för den nationella kollektion som inbördes är samstämmigabeträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP för kollektionens coherence. Redan nu kan du […]

Inbjudan att deltaga i 20th FIAP Nature Biennial

Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence. Allmänt för de två sektionerna RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för […]