Inbjudan att deltaga i 20th FIAP Nature Biennial

Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence. Allmänt för de två sektionerna RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för […]

Börja redan nu planera dina bilder inför vårens FIAP Biennialer

RSF går redan nu ut med de teman som RSF valt inför deltagande i vårens FIAP Biennialer 2020 ( 35th Black & White och 20th Nature ). Allt för att du som medlem ska hinna bildförebereda dig. Som vanligt står RSF för kostnader för att skriva ut bilder samt att administrera och skicka bilder till […]