Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence.

Allmänt för de två sektionerna

RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för medlemmarna. Till båda sektionerna laddar man alltså upp digitala bilder.

Nature Biennial Printsektion färg Projiceringssektion färg
Tema Autumn leaves Reflections in nature
Bildorientering Liggande Liggande
Filformat Jpg Jpg
Bildformat skall vara exakt 3200 px bredd x 2400 px höjd (4:3 förhållande)3200 px bredd x 2400 px höjd (4:3 förhållande)
Färgrymd sRGBsRGB
Max filstorlek Max 5 MBMax 5 MB
Antal bilder per fotografMax 5Max 5

Regler

  • Följsamhet krävs till FIAPs definition av Nature Photography
  • Ta ej bort EXIF-data från bilderna när du sparar dem.
  • Inga ramar eller signaturer på bilderna får förekomma. Ej heller annan märkning på bilden.
  • Skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik om möjligt hela tematiteln i bilderna dvs Autumn leaves  respektive Reflections in nature.
  • För en tidigare accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras.
  • Ditt namn skall ej finnas i bildens titel.

Uppladdning av dina bilder

Du laddar upp dina bilder under perioden 1 dec 2019 –  5 januari 2020.

Det gör du via följande länkar:

Vägledning för bildinnehåll

Autumn leaves (Natur kategori)
Bilderna måste vara fotograferad i natur ej i park eller anlagda trädgårdar.Får ej innehålla mänskliga element. Bildserien är ej tänkt som makro-bilder av löv. Viss naturomgivning bör framgå. Tänk på att det är autumn leaves som ska vara huvudmotivet.

Reflections in nature (Natur kategori)
Speglingarna skall vara tagna i natur ej i park eller trädgård. Får ej innehålla mänskliga element 

För båda Naturekategorierna gäller absolut följsamhet till naturedefinitionen enligt FIAP.

Övriga frågor om Biennialen

Vänligen kontakta

  • Monica Wennblom – monica.wennblom (at) svenskfotografi.org
  • Mats Grimfoot – mats (at) grimfoot.se

Välkommen med dina bilder!