Vi söker en webb-redaktör!

Vi kommer fr o m årsskiftet att börja tillämpa en ny modell för nyhets- och informationsspridning till klubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar. Hittills har Exponera! varit vår främsta kanal för spridning av nyheter och information, men vi kommer nu att lägga merparten av detta på hemsidan, med kontinuerlig uppdatering. Exponera! kommer i fortsättningen att vara […]

Swedish International Exhibition 2020

The National Association of Swedish Photography cordially invites photographers from all over the world, amateurs as well as professionals, to participate in the Swedish Exhibition 2020. The exhibition will be conducted in accordance with FIAP and PSA requirements. Read more.

Årsbok 2019/2020 är klar för leverans!

Vår 44:e Årsbok är nu klar! Inkomna beställningar skickas veckovis till tryckeriet med start nu på måndag den 18 november. Så ni som redan beställt och sitter och väntar bör får en leverans under nästa vecka (47). Som förra året är det ett stort antal sidor i färg och resten i ett högklassigt gråskaletryck. Totalt […]

Inbjudan att deltaga i 20th FIAP Nature Biennial

Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence. Allmänt för de två sektionerna RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för […]

Börja redan nu planera dina bilder inför vårens FIAP Biennialer

RSF går redan nu ut med de teman som RSF valt inför deltagande i vårens FIAP Biennialer 2020 ( 35th Black & White och 20th Nature ). Allt för att du som medlem ska hinna bildförebereda dig. Som vanligt står RSF för kostnader för att skriva ut bilder samt att administrera och skicka bilder till […]

Vilken fotoklubb vinner årets världsmästerskap?

För 14:e året inbjuder FIAP fotoklubbar världen över till att delta i sitt världsmästerskap mellan fotoklubbar – 14th FIAP World Cup for Clubs. Mellan den 16 september – 8 november 2019 kan fotoklubbar ladda upp sina bilder. En internationell jury bestående av personer från USA, Tjeckien och Indonesien bedömer bilderna. En PDF katalog ges ut med de […]

Inbjudan till RSF Klubbtävling

Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2019. Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små som stora klubbar har samma chans att nå framgång. Regler Varje klubb deltar med 10 digitala […]