Här visas bidragen som blev beviljade utmärkelsen Master of Photography RSF – MRSF. RSF gratulerar till dessa prestigefyllda utmärkelser!

Urvalsgruppen har bestått av tre mycket välmeriterade fotografer från Norge: Gaute Frøystein – Nina Jonsson – Atle Sveen

Utmärkelserna kommer primärt att delas ut vid Riksfototräffen i Umeå den 20 maj.

MRSF/brons Anna Almén
MRSF/brons Camilla Ekendal
MRSF/brons Mikaela Friberg
MRSF/brons Monica Wennblom
MRSF/brons Nils-Erik Jerlemar
MRSF/silver Göran Zebühr
MRSF/guld Marcus Liedholm – Patina

Med dessa bilder vill jag öppna ögon för det slitna. Det där rostiga, förfallna och smutsiga som vi lätt ser som irritationer i vår stressade vardag som vi eftersträvar ska vara ren, fräsch och skinande blank.
Men tar man sig tid att studera dessa ytor som har nötts av människor, väder och vind, kan man upptäcka hela världar av fascinerande mönster. Naturen är en fantastisk konstnär, inte bara i de levande organismerna, utan även när den försöker återvinna de material som den en gång berövats. Och konstverken förändras ständigt, inte minst av människan själv, som ofta försöker ersätta dessa ytor med något fräschare. Många av föremålen jag fotograferat finns inte ens kvar idag trots att det bara gått några år.

– Marcus Liedholm
MRSF/guld Tony Clementz – Focus on Reflection

Hur ofta stannar vi inte upp och förundras av de konstverk som hela tiden skapas runt om oss av helt slumpmässiga processer i naturen. Den unika symmetrin i en snöflinga, den matematiska harmonin i ett snäckskal, det ordnade kaos i trädens bladverk.
Jag upptäckte ytterligare en plats där naturen visar sin kreativa sida, och det var i speglingar i en vattenyta. Jag insåg att jag kunde stå och betrakta en vattenyta länge, och nästan meditativt, se hur verkligenheten omtolkades i vattenytan. En oändlig variation skapad av vindens och vågornas krusning av vattenytan. Bilderna av vattenspeglingarna får därför ett impressionistisk uttryck med varierande grad av abstraktion. Bildprojektionen är också, precis som verkligheten, transient. Den existerar bara för en bråkdel av en sekund för att sen aldrig upprepas.
Med denna serie av bilder så vill jag försöka förmedla min egen fascination över hur vattenytan, med en oändlig variation, ”målar om” verkligheten.
Bilderna är enbart fotografier av spegelbilder i olika vattenytor, företrädesvis vattenpölar. Efterbearbetningen är begränsad till endast beskärning, ökad kontrast/ljusstyrka och färgmättnad. Dessutom är bilderna spegelvända och flippade ”upp-och-ner” för att återskapa motivets ”rätta” perspektiv.

– Tony Clementz