Vi söker en webb-redaktör!

Vi kommer fr o m årsskiftet att börja tillämpa en ny modell för nyhets- och informationsspridning till klubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar. Hittills har Exponera! varit vår främsta kanal för spridning av nyheter och information, men vi kommer nu att lägga merparten av detta på hemsidan, med kontinuerlig uppdatering. Exponera! kommer i fortsättningen att vara […]

Swedish International Exhibition 2020

The National Association of Swedish Photography cordially invites photographers from all over the world, amateurs as well as professionals, to participate in the Swedish Exhibition 2020. The exhibition will be conducted in accordance with FIAP and PSA requirements. Read more.