Har du erhållit ERSF är du berättigad att ansöka om MRSF – Master RSF- på någon nivå. Senaste ansökningsdag är den 31 mars.
Mer info här.