Då kanske du också tänker söka FIAP-utmärkelse i år. Antingen du gör det för första gången eller fortsätter efter tidigare erhållna utmärkelser så kan du redan nu skicka in din preliminära ansökan from augusti och få stöd i att utforma din ansökan på bästa sätt. En absolut färdigställd ansökan skall finnas på plats senast 1 november och skickas till Monica Wennblom, RSFs utlandsansvarige monica.wennblom(at)svenskfotografi.org

Du som söker för första gången dvs på lägsta FIAP Distinctionnivån AFIAP, måste komma ihåg att SNARAST registrera dig på FIAPs hemsida under fliken MyFIAP.

Där skall du förutom registrera dig också ladda upp en porträttbild (2.7cm x 3.4cm med en resolution om 300ppi) . Detta är bråttom om du avser söka Distinction för 2022!

Läs mer på RSFs hemsida under rubriken Internationellt och välj Deltaga i Internationella salonger.

Frågor vänligen kontakta monica.wennblom(at)svenskfotografi.org