Tänker du ansöka om FIAP utmärkelse (Distinction) 2024?

Tänker du ansöka om FIAP utmärkelse 2024? Kanske har du flera Accepts och Awards i Internationella fotosalonger med FIAP patronage? Då kanske det är läge för dig att söka FIAP utmärkelse. Antingen du gör det för första gången eller fortsätter efter tidigare erhållna utmärkelser så kan du redan från och med augusti skicka din preliminära […]

FIAPs Distinctionbeslut 2023

FIAP – Den största internationella fotografiska organisationen med ca 100 medlemsländer har den 31 december 2023 beslutat tilldela följande svenska fotografer särskilda internationella fotografiska utmärkelser. Följande tolv svenska fotografer har efter fotografiska framgångar i internationella jurybedömda fotosalonger världen över, blivit utsedda att ta emot FIAP:s fotografiska utmärkelser. I stigande nivåer tilldelas nedanstående utmärkelser:      […]

Har du många Accept och Awards i salonger med FIAP patronage?

Då kanske du också tänker söka FIAP-utmärkelse i år. Antingen du gör det för första gången eller fortsätter efter tidigare erhållna utmärkelser så kan du redan nu skicka in din preliminära ansökan from augusti och få stöd i att utforma din ansökan på bästa sätt. En absolut färdigställd ansökan skall finnas på plats senast 1 […]

Swedish International Exhibition 2020

The National Association of Swedish Photography cordially invites photographers from all over the world, amateurs as well as professionals, to participate in the Swedish Exhibition 2020. The exhibition will be conducted in accordance with FIAP and PSA requirements. Read more.