FIAP – Den största internationella fotografiska organisationen med ca 100 medlemsländer har den 31 december 2023 beslutat tilldela följande svenska fotografer särskilda internationella fotografiska utmärkelser.

Följande tolv svenska fotografer har efter fotografiska framgångar i internationella jurybedömda fotosalonger världen över, blivit utsedda att ta emot FIAP:s fotografiska utmärkelser.

I stigande nivåer tilldelas nedanstående utmärkelser:

     AFIAP – Artiste FIAP
Bo Ding / Anders Johansson / Göran Unemyr / Jörg Asmus / Margareta Unemyr / Kenny Fransson

     EFIAP – Excellence FIAP

Yvonne Garblad (255 Accept i 23 länder)

     EFIAP/b – Excellence FIAP Bronze
Peter Reichel   (289 Accept i 30 länder)

     EFIAP/s – Excellence FIAP Silver
Kenneth Friberg (468 Accept i 21 länder)

     EFIAP/g – Excellence FIAP Gold
Göran Gärberg, Mikaela Friberg (518 – 605 Accept i 66 – 45 länder)

     EFIAP/p – Excellence FIAP Platinum
Monica Wennblom (934 Accept i 58 länder)


Följande 12 bilder har varje fotograf valt ur sina respektive belönade fotografiska portfolios