Tänker du ansöka om FIAP utmärkelse 2024? Kanske har du flera Accepts och Awards i Internationella fotosalonger med FIAP patronage?

Då kanske det är läge för dig att söka FIAP utmärkelse. Antingen du gör det för första gången eller fortsätter efter tidigare erhållna utmärkelser så kan du redan från och med augusti skicka din preliminära ansökan och få handledning i utformningen av ansökan för att lyckas. 

En absolut färdigställd ansökan skall föreligga senast 1 november och den brukar föregås av ett antal handledningstillfällen. 

Din preliminära ansökan skickar du till  RSFs utlandsansvarige :  Monica Wennblom  monica.wennblom(at)svenskfotografi.org.   

Du som söker för första gången dvs på lägsta FIAP Distinctionnivå AFIAP,  måste SNARAST  registrera dig på FIAPs hemsida under fliken MyFIAP.

Där skall du förutom att registrera dig också ladda upp en porträttbild (2.7cm x 3.4cm med en resolution om 300ppi). Detta är bråttom om du avser söka Distinction för 2024!  Läs mer om detta på RSFs hemsida under rubriken Internationellt och välj att klicka vidare i avsnittet: Så här deltar du i internationella fotosalonger.

För frågor vänligen kontakta monica.wennblom(at)svenskfotografi.org