Vi är extra glada över att kunna meddela att Riksförbundet Svensk Fotografi nu träffat ett nytt samarbetsavtal med Moderskeppet (Pixondu AB).

Huvudsyftet med avtalet är att skapa förutsättningar för en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i fotoklubbarna.

Genom ett mycket förmånligt avtal kan nu klubbarna mer aktivt verka för en utökad och mer aktiv barn- och ungdomsverksamhet, vilket skapar förutsättningar för både tillväxt och föryngring.

Självklart har vi även ett avtal på årsabonnemang och fina prispremier till Riksfotoutställningen!

Läs mer om avtalet här.