OBS! 2 ordföranden!
Maria Lunborg och Susanna Berg Isherwood

Kassören har annan epostadress: tommy.blomster@outlook.com

Hemsida: www.kinnafotoklubb.se

E-post: info@kinnafotoklubb.se

Postadress: Kinna Fotoklubb
c/o Maria Lundborg
Högsvägen 11
511 31 Örby

För att se fler uppgifter behöver du vara inloggad i vårt medlemssystem