Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion på 3 – 5 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inkl. ev. passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

OBS: Fotografer som deltar med påsiktsbilder ska även ladda upp motsvarande bilder digitalt här nedan, så att dessa kan användas vid juryns redovisning. Påsiktsbilderna ska märkas på baksidan (i övre vänstra hörnet) med etiketter som du eller din klubbs tävlingsledare kan skriva ut efter att bilderna laddats upp.

Mer information om Riksfotoutställningen finns här.

Skicka in ett bidrag

Denna inlämning är för närvarande stängd.

Bildinlämningen är öppen från 2019-01-06 till och med 2019-01-31