Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög och storleken max 2 MB. (Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Mer information om Riksfotoutställningen finns här.

Skicka in ett bidrag

Denna inlämning är för närvarande stängd.

Bildinlämningen är öppen från 2019-01-06 till och med 2019-01-31