RSF har inrättat ett Projektbidrag, som ersätter tidigare Arbetsstipendium, om för
närvarande maximalt 10000 SEK, som varje år kan fördelas mellan en och flera
fotoklubbar. Projektbidraget kan även sökas av flera klubbar tillsammans.

Fotoklubb, medlem i RSF, kan ansöka om projektbidraget för att genomföra ett
arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet.

Utbetalning sker med 50% vid beviljad ansökan, och resterande efter genomförande
och redovisning.

Om bidrag beviljats skall det gå minst tre år innan ny ansökan kan göras från samma
klubb.

Sista dag för ansökan är den 15 november. Budget skall bifogas.

Redovisning av projektet sker på RSF:s hemsida i sex månader efter projektets
avslutande.

Ansökan inlämnas till RSF:s förbundsstyrelse på särskild ansökningsblankett.