Stipendium utdelas ur RSF Stipendiefond till i RSF-ansluten fotoklubb förtjänt medlem, vilken på ett förtjänstfullt sätt deltagit i klubbarbetet och/eller som genom sitt fotografiska kunnande medverkat till en positiv utveckling av svensk fotografi. Avsikten är att vederbörande genom stipendiet skall berika sitt bildskapande och bidraga till sin klubbs och RSF:s verksamhet.

Stipendiefonden omfattar två stipendier: Arbetsstipendium för sökande fyllda 25 år och Ungdomsstipendium till sökande som under det år stipendiet delas ut fyller högst 25 år. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr.

Stipendiet utdelas årligen i samband med Riksfototräffen. Stipendiaten skall senast ett år efter stipendiets erhållande och vid kommande Riksfototräff redovisa resultatet av det arbete som stipendiet möjliggjort.
Bestämmelser och ansökan
Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF:s expedition tillhanda senast 31 december. Utförliga bestämmelse och blankett för ansökan finns via länkarna nedan.

Utförliga bestämmelser
Ansökningsblankett