Registrering och inloggning

På hemsidan finns inte längre någon inloggningsfunktion. Istället är allt som rör inskickning av bilder, medlemsregister mm flyttat till medlemssystemet.

Gamla hemsidan

Nuvarande hemsida lanserades i december 2018. En del äldre information kan saknas och därför är den gamla hemsidan tillgänglig via gamla.rsf-fotoklubbar.org. Vi arbetar kontinuerligt med att föra över material från den gamla hemsidan till den nya.