Fotografiska Föreningen i Malmö delar varje år ut ett stipendium och i år har det tilldelats fotografen Hans Jonsson.


Juryns motivering:
“Hans Jonsson får 2019 års FFiM Stipendium för sitt gedigna arbete med att lyfta fram kollodium processen.  Med sin 150 kg tunga utrustning för våtplåtstekniken, har han tagit sig an helt osannolika projekt, som till exempel dokumentationen av samer. Ett arbete som kommer bli ett viktigt historiskt dokument.”

Läs mer på vår hemsida.

FFiM:s stipendium instiftades vid föreningens 40-årsjubileum 1976 och delas ut till förtjänstfull fotograf, bördig från och/eller verksam i Skåne.
Det är ovanligt att en ideell förening delar ut stipendier och därmed påverkas naturligtvis stipendiesumman som är på 3000 kr.
De senaste årens stipendium, har bl.a utdelats till Ralf Nykvist, Ewa-Mari Johansson, Jens Lennartsson, Thomas H Johnsson, John S Webb och Anders Hansson.