Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande idé, innehåll och utförande. Detta kallar FIAP coherence.

Allmänt för de två sektionerna

BiennialPrintsektion färgProjiceringssektion färg
TemaCars (Bilar)Boats (Båtar)
BildorienteringLiggandeLiggande
FilformatJpgJpg
Bildformat Exakt 3200 x 2400 pixlarExakt 3200 x 2400 pixlar
FärgrymdsRGBsRGB
Max filstorlekMax 5 MBMax 5 MB
Antal bilder per fotografMax 5Max 5

RSF står för printning av bilder kostnadsfritt för medlemmarna. Till båda sektionerna laddar man alltså upp digitala bilder.

Regler

  • Inga ramar eller signaturer på bilderna får förekomma. Ej heller annan märkning på bilden.
  • Skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik om möjligt tematiteln i bilderna dvs Boats respektive Cars.
  • För en tidigare accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras.
  • Ditt namn skall ej finnas i bildens titel.

Uppladdning av dina bilder

Du laddar upp dina bilder senast den 20 november.

Det gör du via följande länkar:

Övriga frågor om Biennialen

Vänligen kontakta

  • Mats Jungmyren – jungisfotograf(at)gmail.com
  • Nils-Erik Jerlemar – nejerlemar(at)gmail.com

Välkommen med dina bilder!