Museet är skapat av ideellt arbetande personer i Ålems Hembygdsförening.

Vi är en liten förening och såsom många andra föreningar behöver vi hitta nya sätt att synas och marknadsföra oss.
Vi började bygga upp vårt fotomuseum 2016 med kameror som en tidigare ordförande skänkte till föreningen, han var en stor samlare så det var rätt många kameror och andra föremål. Därefter har även många andra skänkt kameror till oss. Vi ville göra någonting av alla dessa föremål, så det blev ett kamera/foto-museum. Det är gjort på amatörnivå, men jag har lagt ner mycket tid på att leta information.
I fotomuseet finns kameror från mitten av 1800-talet fram till nutid. Ingenjör Alf Ödlund, Ålem, var den som lade grunden till samlingen.

Kamerorna har bland annat förvärvats från Öjeby Foto i Piteå, S. Erikséns fotoateljé på Öster Kvarngatan 154 i Västervik och Berners fotoateljé, Hjorted. Även många privatpersoner har skänkt kameror och andra föremål till vårt museum.  

Vi har valt att visa fotograferingens utveckling, dels genom att beskriva kamerans utveckling från lådkamera till dagens digitala kamera. Vi har tex en kamera från 1860 som är av daguerrotyp. I museet finns även filmkameror och projektorer av olika ålder och slag.
Då vi fick ta emot en stor gåva med många kameror och annan utrustning från Berit och Conny Brehmer efter deras nerlagda affär, Fotocentrum i Blomstermåla, har vi valt att visa upp en interiör från en affär och åskådliggöra de olika verksamheter de bedrev i sin affär. Förutom försäljning av kameror och fotoutrustning sålde de klockor och annan elektronik. De tog även emot filmer för framkallning.

I mörkrummet vill vi visa de olika stegen i framkallning av film och hur man gjorde för att retuschera och färglägga bilder innan färgfilmen kom. Här finns också förstoringsapparater och annan utrustning som användes vid framkallning.
Det finns också i skrift återgivet de olika material och typer av plåt som använts, men tyvärr finns väldigt få bevarade av den äldsta typen av plåtar som använts på grund av att de var väldigt sköra och obeständiga. De få plåtar som finns kvar av tex Daguerrotypi måste förvaras mörkt för att motivet inte ska försvinna. Av den anledningen har vi endast glasplåtar s.k. torrplåtar och celluloidfilm i vårt museum.

Inträde: 20kr

Ålem ligger ca 40 km norr om Kalmar.

Har ni något ni skulle kunna tänka er att skänka till museet, hör av er till Desire Lee (Epostadress nedan).

desire@alemshembygdsforening.se