Du som står i begrepp att 2021 göra en ansökan om FIAP kan redan nu skicka din preliminära ansökan till Monica Wennblom   monica.wennblom(at) svenskfotografi.org för handledning fram till slutlig utformning. Tänk på att anskaffa ett sk FIAP Life Card samt en personlig FIAP kod i god tid dvs redan nu under sommaren. Hur du går tillväga kan du läsa om på hemsidan under rubriken Internationellt välj Deltaga i Internationella Salonger gå vidare till rubriken FIAP Life Card,

Absolut sista datum när ansökan skall vara helt korrekt ifylld är 1 november. 

Välkommen att kontakta Monica Wennblom för frågor rörande ansökan.