Urvalsarbetet är nu slutfört! – Av 1547 inkomna bilder representeras 106 utvalda bilder i år av 57 klubbar och tre direktmedlemmar och fördelas mellan 56 män och 50 kvinnor.

ÅRSBOK 2021/2022

Årets omslagsfotograf: Anna Almén, Växjö Fotoklubb med ”Baby delivery”

Mer information om priser och beställningsrutiner kommer inom kort och så snart boken gått i tryck.