I en föränderlig värld drabbas även fotoklubbar och därmed Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF). Antalet medlemsklubbar minskar främst till följd av vikande medlems-underlag, men även till följd av att man inte kan få ihop till sin styrelse, Samtidigt ökar antalet fotografer, speciellt i och med användandet av olika kameraappar i de smarta telefonerna.

Förbundets uppgift är att aktivt stödja det fotografiska intresset, varför fotografer på alla nivåer kan vilja söka sig till någon intresseorganisation, som inte är lokalt bunden.

Vidare önskar förbundsstyrelsen att kommunikationsvägarna mellan enskild klubb, dess medlemmar och förbundet förbättras, allt för att nå ut med aktuell information till alla enskilda medlemmar såväl som klubbmedlemmar.

Läs den fullständiga motionen här och se förslaget till nya stadgar här i sin helhet.