Delgivits RSF 2019-09-02
Jag är ordförande i Saab fotoklubb och tyvärr, så kommer klubben att läggas ned i slutet av året.
Anledningen är att vi har svårt att hitta folk, som vill sitta i styrelsen, samt att det kommer färre och färre medlemmar på mötena.
Därför av den anledningen, så är det som sagt ingen idé att skicka ut något till vår klubb.
Därmed säger vi upp oss från riksförbundet svensk fotografi.
Med ledsna hälsningar
Lotta Gustavsson
Mpobile : +46 (0) 73 418 4119
E-mail: lotta.gustavsson@saabgroup.com

Hemsida: www.fritid.org/foto

Antal medlemmar: 86 st

För att se fler uppgifter behöver du vara inloggad.